12/2016 : Cordón de Ansilta, San Juan. Expedición a cumbre

Expedición al Cordón de Ansilta, San Juan. 1 semana

Ansilta Pico4 Pico5 San Juan Montanismo
Pico 5 de Ansilta
Picos de Ansilta
Nevado de Ansilta San Juan Pico 5
nevero Ansilta grampones
Grupo ansilta montanismo
ascenso montaismo ansilta n 4
Filo Pico 3 Ansilta viento sotavento
montanistas ansilta san juan